Raksti

Lūkas evaņģelijā (11, 17) Kristus saka zīmīgus vārdus: “Ikviena valsts, kas savā...

Guntis Kalme 16. martā

Intervijas

Gavēnis – laiks, kad attīrām miesu un garu no sārņiem, laiks, kad ielūkojamies savas...

Monika Sproge 15. martā

Viedokļi

Kopš viduslaikiem ir pazīstams sakāmvārds crux probat omnia – krusts...

Juris Rubenis 11. aprīlī

Apskati

Luterisma mantojuma fonds ir publicējis pazīstamā zviedru bīskapa Bo Gīrca...

Arta Ciša 14. februārī