Atbalsti

2010 gada 30. novembrī / Autors: Ivars Kupcis

Kategorija: Baznīcā

Komentāri: 1 Drukāt >

Tavs atbalsts mums ir ļoti nozīmīgs. Pat vairāk, nekā tu vari iedomāties.

Tu vari atbalstīt „Svētdienas Rīta” darbu, iesakot žurnālu vai šo mājaslapu saviem draugiem. Tu vari atbalstīt mūs, atsūtot mums savas atsauksmes, kādu ierosinājumu vai arī kritiku. Tu vari atbalstīt redakcijas darbu, iesūtot ziņas un iesaistoties žurnāla satura veidošanā.  Tu vari atbalstīt, aizlūdzot par redakcijas darbu, par autoriem, par šī darba rezultātiem.

Tomēr redakcijas darba nodrošināšanai un žurnāla izdošanai ir nepieciešami arī zināmi līdzekļi. Un to, kā tas bieži vien notiek, ir mazāk, kā vajadzētu. Abonējot žurnālu vai iegādājoties to savā draudzē, tu sniedz atbalstu žurnāla pastāvēšanai, kas mums ir ļoti būtisks.

„Svētdienas Rīta” mājaslapā žurnāla saturs un citas aktualitātes tavām ērtībām pieejamas bez maksas. Tomēr tas nenozīmē, ka šādas iespējas nodrošināšana neko nemaksā. Mēs būsim no sirds pateicīgi par tavu ziedojumu žurnāla redakcijas darba nodrošināšanai un tālākai attīstībai. Lai arī tā būtu pavisam neliela summa, tavs ziedojums apliecinās tavu atbalstu žurnāla darbībai un Evaņģēlija vēsts izplatībai mūsu zemē.

Tu vari atbalstīt „Svētdienas Rītu”, pārskaitot ziedojumu ar norādi „Svētdienas Rīta darbībai” uz LELB bankas kontu:

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca, reģ. nr. 90000159994
AS “Citadele banka”, kods PARXLV22
Konta nr. LV21PARX0000570101013

Pateicamies par tavu atbalstu!

Ieteikt šo rakstu: draugiem.lv facebook twitter

1 Komentārs:

  • eric 27. jūlijā 11:21

    .... ñïñ!...