Vēstījums 2011.gada Lieldienās

2011 gada 24. aprīlī / Autors: Jānis Vanags

Kategorija: Baznīcā / Latvijā / Ziņas

Komentāri: 1 Drukāt >

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga vēstījums 2011. gada Lieldienās:

Lieldienās cits citu sveicinām: „Priecīgas Lieldienas!“ Lieldienas tiešām ir vispriecīgākie svētki. Par prieka iemeslu ik gadu no jauna dzirdam eņģeļu vēsti: „Ja jūs meklējat Jēzu, nemeklējiet dzīvo pie mirušajiem! Viņa nav kapā, Viņš ir augšāmcēlies!“ To dzirdot, mēs pieminam, ka Jēzus nesa krustu, mira un augšāmcēlās mūsu labad. Ja sirds tev saka, ka tu nedzīvo, lai galā vienkārši nomirtu un satrūdētu, tad Lieldienu vēsts tev ir vajadzīga vairāk par visu citu. Mūsu dēļ Jēzus tika padarīts par grēku, Viņš uzņēmās mūsu sodu, Viņš pie krusta nomira mūsu nāvi, lai ticībā uz Viņu mēs varētu iegūt grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Jo tā Dievs ir pasauli mīlējis, lai ikviens, kas tic augšāmceltajam Kristum, dabūtu mūžīgo dzīvību.

Taču to prieku, kas vēl gaidāmas, ir vieglāk aptvert ar prātu nekā piedzīvot. Savu augšāmcelšanos mums ir grūti pat iztēloties, kur nu vēl par to priecāties. Pa īstam Lieldienu prieku pazīst tikai Jēzus. Viņš piedzīvoja, ko nozīmē mirt, gulēt kapā un nokāpt ellē. Viņš pieredzēja nāvi līdz dziļākajam bezdibenim. Raudot pie mirušā drauga Lācara kapa, Jēzus parādīja, ka ienīst nāvi un to, ka cilvēkam jāmirst. Cik rūgti Viņam bija mirt, un cik liels bija prieks augšāmcelties! Cik ļoti Jēzus priecājās atkal būt starp dzīvajiem dzīvs! Pamēģini uz brīdi aizvērt acis un izjust, ar kādu prieku Jēzus par jaunu baudīja dzīvību – nu jau bez baismās krusta un kapa ēnas pār to. Lūk, tas ir īstais Lieldienu prieks! To ir piedzīvojis tikai Jēzus. Tomēr Viņš saka: „Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.“ (Jņ 15:11)

Jēzus grib, lai Viņa prieks mājotu mūsos. Tā ir prieka pilnība. Pa īstam priecīgas Lieldienas ir tad, kad Augšāmceltā prieks mājo mūsos. Kā tas var notikt? Jēzus pasaka recepti: „Lai Mans prieks mājotu jūsos, Es esmu runājis uz jums.“ Jēzus ir uz mums runājis. Katrs Viņa vārds ir ļoti dārgs. Jēzus vārdi ir durvis, pa kurām var ienākt Augšāmcelšanās prieks. Viņa vārdi māca dzīvi, kas aiztaupa daudz nevajadzīgu sāpju. Viņa vārdi sniedz mierinājumu nāves baiļu priekšā. Taču pats dārgākais Jēzus vārdos ir tas, ka tie ļauj iepazīt Viņu pašu. Studējot evaņģēliju, varam iepazīt Jēzus dzīvi un mācību. Lūdzot ar evaņģēliju, varam Viņu pilnīgāk iemīlēt. Mīlestība uz Kristu ir lielākā dāvana, ko dzīvē varam kārot. Pat pārbaudījumu krusts un zaudējumu ērkšķi var sniegt prieku, ja mīlestībā nesam to kopā ar savu Kungu. Ja dalāmies ar Viņu vienā dzīvē, tad Viņa prieks top mūsu prieks. Jēzus vārdi, ko atrodam evaņģēlijā, ir prieka pilnības avots.

Sakot „Priecīgas Lieldienas!“, es vēlu jums Jēzus vārdus. Tajos Dzīvais un Debesīs paaugstinātais Kristus joprojām ir mūsu vidū. Lasiet tos, ticiet tiem, lūdziet ar tiem, dzīvojiet ar tiem ikdienā, lai uz papīra rakstītais vārds atdzīvojas prātā un sirdī un top par iekšēji piedzīvotu patiesību. Kā olai pārplīst cietā čaumala un no tās izšķiļas jauna radība, tā lai no Jēzus vārdiem jūsu dzīvē izšķiļas augšāmceltā Kristus dzīvība un Viņa paša prieks!

are hotels liable for alligator attacksBut what is also just as important is that you are able to pick out a topic that you can argue on. When you further categorize it under a subhead speech topics for college students, you have a specific frame to work with and that is where your skills come in. But for me, the words roused an old ambivalence. I’m a father of five. 10. Replacement refs: Good and bad. In the quarter, we saw solid sales for SimCity, most notably from direct downloads. However, Crysis 3 and Dead Space 3 came in below our forecast. I recommend doing a trial run of just one round of your workout at nearly Fake Oakleys maximum intensity that http://www.cheapjerseysupplyforyou.com will allow you to find out what your max number of repetitions is for one interval. Write down the number and try to beat it or come close to that number every round. After much debating and discussing, Tristan was allowed to play tackle on a trial basis. Like I said, he wore all the safety equipment, including shoulder pads, a helmet, knee pads, thigh pads, hip pads, a mouth guard, and more. Bend your knees, hold the position, very good. Take three steps back, now we’re going to squat and stretch and push. He only has two 100 yard games, but he needed just four receptions to rack up 182 yards and two touchdowns against Syracuse. Pass defense has been a minor blemish recently for USC. The bottom line is you don’t want to back down from what you want. Compromise only if you’re still OK with the terms.. Put a check in the “File Sharing” box and then click the “+” sign to choose the folders you are going to add. Once you have selected all the folders that you wish to share, nfl jerseys cheap click the “+” button next to “Users” and select the users you wish to share the file with, or select all of them. We are now approaching pre recession levels. This is a trend that should continue into next year as our new and better deals kick cheap nfl jerseys in. If needed, you may need to adjust the distance of the volleyball net as well. You have just finished setting up your volleyball court.. 20. Not that it was a tough choice, but I cheap football jerseys loved the decision to give him a shot there. These days, computing is a Web centric experience, and you perform many of your Internet tasks through software called a Web browser. That browser, which may be a program such as fake oakleys Firefox or Internet Explorer, helps you retrieve information from the Internet multiple times per day, integrate it with other online documents and share data galore with people cheap nfl jerseys all over the planet.

Ieteikt šo rakstu: draugiem.lv facebook twitter

1 Komentārs:

  • joseph 31. jūlijā 9:31

    .... ñïñ....

Leave a Reply