Atvērs Roberta Feldmaņa pirmo sprediķu krājumu

2011 gada 25. maijā / Autors: Ilmārs Rubenis

Kategorija: Afiša / Baznīcā / Latvijā / Ziņas

Komentāri: 2 Drukāt >

Sestdien, 28. maijā plkst. 11:00 Katlakalna baznīcā notiks mūsu baznīcas izcilā mācītāja Roberta Feldmaņa (1910 – 2002) pirmā sprediķu krājuma Vienīgi Kristus atvēršanas svētki. Šis būs devītais gads, kad kādā no draudzēm, kurās viņš kalpoja, kopā pulcēsies tie, kuri viņa kalpošanu vērtē kā nozīmīgu savā dzīvē un Baznīcā kopumā.

Sākums un turpinājums. Ar katru nākamo gadu šīs pulcēšanās kļuvušas arvien vērtīgākas, jo kalpo par atskaites punktu profesora garīgā mantojuma apzināšanai, apkopošanai un nodošanai tālāk. Rezultāti ir ļoti vērtīgi. Ir izveidota adrese tīmeklī www.robertsfeldmanis.lv, kurā ir atrodams līdz šim apzinātais viņa garīgais mantojums. Klajā ir nākuši gan vairāki iesieti mācītāja raksti,  grāmatzīmes, un pēdējos četros gados – grāmata par mācītāju „Misionārs Roberts Feldmanis”(LMF, 2007), kā arī viņa paša darbi – „Latvijas baznīcas vēsture” (LMF, 2010)un „Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums” (LMF, 2009). Lai arī turpmāk kalpošana pie mācītāja Feldmaņa garīgā mantojuma varētu notikt vēl sekmīgāk, ir nodibināts „Profesora Roberta Feldmaņa fonds”. Šī organizācija savos statūtos atspoguļo un noformulē tos pašus mērķus un vēlmes, kas līdz šim ir bijuši to cilvēku sirdīs, prātos un lūgšanās, kuriem ir rūpējis profesora Feldmaņa garīgais mantojums.

Iz vēstures. Viena no lielākajām apjomā un vērtīgākajām profesora garīgā mantojuma daļām ir audio formātā ierakstītie sprediķi. Lai saglabātu sava mācītāja svētrunas nākamajām paaudzēm, pirmie neregulārie viņa sprediķu ieraksti audio formātā tika veikti Gustava Ādolfa Mežaparka baznīcā 80. gadu beigās, ko pēc Gunta Kalmes ierosinājuma veica Jānis Ginters ar padomju lentinieka palīdzību. Kopš 1991.gada tika sākta to sistemātiska ierakstīšana un ierakstu atšifrēšana. Audioierakstus veica Jānis Šmits, Uldis Fandejevs, Māris Pirro un citi. Ierakstus atšifrēja Solvita Šmite un Liene Smilgdrīva. Vēlāk šo Mežaparka praksi pārņēma arī citas draudzes, kurās Roberts Feldmanis kalpoja līdz pat 2001. gadam. Pēdējos gadus pie ierakstiem aktīvi kalpojusi Anda Briede, kura, piesaistot privātus atbalstītājus (beidzamā laikā arī draudzes no „Mežaparka bīskapijas”), atšifrēšanas darbam piešķīra sistemātiskumu.

Rezultāts. Visu šo cilvēku kopdarbs ir rezultējies pirmajā mācītāja Roberta Feldmaņa sprediķu grāmatā „Vienīgi Kristus”. Šī grāmata ir turpinājums profesora grāmatu sērijā, un cerams, arī sākums jaunai mācītāja Roberta Feldmaņa sprediķu un Bībeles stundu sērijai.

Atmodas vērte. Tieši no šiem sprediķiem daudzi cilvēki 90-jos gados pirmo reizi sadzirdēja Evaņģēliju un iepazina Kristu. Caur šīm svētrunām, kuru centrā arvien ir bijis Kristus un Viņa kalpošana cilvēkam, mūsu Baznīcā un tautā vēl dziļā okupācijas laikā notika garīgā atmoda, kura par jaunu atdzīvināja mūsu baznīcu. Domājams, ka šī grāmata būs vērtīgs ieguvums gan Dieva vārda kalpam, gan ikvienam, kam dārgs Kristus Evaņģēlijs.

Lūgums. Pie audioierakstu atšifrēšanas un jau atšifrēto materiālu rediģēšanas darbs joprojām turpinās. Aicinām visus, kuriem ir dārgs Kristus evaņģēlijs un ikvienu, kuru ir uzrunājuši Roberta Feldmaņa sprediķi un kalpošana, atbalstīt šo darbu ar lūgšanām, darbu vai naudas ziedojumu.

Ilmārs Rubenis, mācītājs

Okay I’m going to spot her here by her hips and shoulders. When she flips around she is going to pull the arms down http://www.cheapjerseysupplyforyou.com by her chest. Hell, Jim Caldwell still has a job. That’s how bad things are in Jacksonville. These men thought they were immune to the long term effects of these injuries. Now is the time to take a stand that this is too high a price to pay for playing sports.. There is no single test http://www.cheapjerseysupplyforyou.com that a healthcare provider can perform to determine if concussion symptoms have resolved. Difficulty with thinking and attention may Cheap Jerseys be easily missed, so some providers refer people for Wholesale China Jerseys specialized neuropsychological testing as they decide whether to resume activity. The smart people start at Mexico with a margarita; the dumb ones do straight tequila from the get go. Because why take the Replica Oakley Sunglasses surface streets to Blackout City when the highway is so much faster?. According to the State of California Secretary of State office, operating as an athlete agent requires registration, state licensing and obtaining a surety bond in the amount of at least $100,000. Agencies and agents must both register and both pay an application fee of $30.00 (agencies must pay application fees for each athlete agent that they employ).. So, if you’ve got the first one, get this.Second time around there are a few lesser known but emerging names, people cheap nfl jerseys who are perhaps still finding their “roots” because the album is a little more lightweight.Repeat performances from staples like Fat Freddys Drop (Ernie), Katchafire (Frisk Me Down), and Che Fu’s dad’s band Unity Pacific (This Here Reggae Music), keep it phat. But acts like The Midnights and The Illphonics, need to get more heavyhanded on the bass and feel it a little deeper. Start at zero and add one for each 2, 3, 4, 5 or 6 dealt. Subtract one from your count for each 10, J, Q, K or Ace dealt. If you want to have full customizable control, going directly to Tervis will be more difficult (installing Microsoft Silverlight) but you will have more control over the way your insulated tumbler looks. Whichever method you choose, be sure you are ordering from the original creators and founders of Tervis tumbler and not a cheap knockoff. We just had our 10th Anniversary on the 14th of this month and the day before was the toughest day I’ve ever had in my 43 yrs of life. I am still working through the program (I’ve listened to all the material including all the tele seminars) while going to school full time and stay home dad jordan sale with 2 girls.

Ieteikt šo rakstu: draugiem.lv facebook twitter

2 Komentāri:

  • Derek 30. jūlijā 9:17

    .... good!!...

  • Starec Sasha 29. maijā 19:47

    Nu ko lai saka? Nezinu. piedodiet, ka aizņemu vietu. Ka vispār esmu dzimis. ka elpoju gaisu - jums, kristīgās nomenklatūras funkcionāri, paliks mazāk ko ievilkt savās svētītajās iekšās. Piedodiet man savā mīlestībā, kas aptin pasauli kā silta sega.

Leave a Reply