Noslēgta vēsturiska vienošanās par evaņģelizācijas ētiku

2011 gada 5. augustā / Autors: Līga Āboltiņa

Kategorija: Pasaulē / Ziņas

Komentāri: 1 Drukāt >

Šī vienošanās ir pirmais nozīmīgais dokuments, kuru apstiprinājušas trīs galvenās kristīgās konfesijas, kas veido 90% no visas kristīgās pasaules. Dokumentu apstiprināja Pasaules evaņģēliskā alianse, Pasaules baznīcu padome un Vatikāns. Šī vēsturiskā vienošanās ir par to, kā jāuzvedas kristiešiem, liecinot par savu ticību.

Pasaules evaņģēliskas alianses, Pasaules baznīcu padomes un Pontifikālās starpreliģiju dialoga padomes vadītāji 28. jūnijā tikās Ženēvā, lai parakstītu dokumentu ar nosaukumu „Kristiešu liecība multireliģiozajā pasaulē: uzvedības rekomendācijas”.

Šī ir pirmā reize, kad trīs konfesijas, kas pārstāv evaņģēliskos kristiešus, protestantus un katoļus, apvienojušās, lai atbalstītu šādu nozīmīgu dokumentu, pie kura izstrādes kopīgi strādāts 5 gadus. Dokumentā lasāms evaņģelizācijas bibliskais pamatojums un ētikas pamatprincipi par kristiešu uzvedību misijas darbā.

„Šis ir vēsturisks dokuments un vēsturisks brīdis. Ir pienācis laiks kristiešiem būt vienotiem un atcerēties misijas aicinājumu, vienmēr paturot prātā, kā Kristus mūs uz to ir aicinājis,” sacīja Pasaules evaņģēliskās alianses ģenerālsekretārs mācītājs Dr. Džefs Taniklifs preses konferencē Ženēvas Ekumeniskajā centrā. Viņš arī piebilda, ka šis dokuments ir milzīgs sasniegums, jo tas parāda pasaulei, ka dažādu tradīciju kristieši spēj strādāt kopā un vienoties.
Uzvedības rekomendācijas sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir kristīgās misijas bibliskais pamatojums un apstiprinājums, ka kristiešiem, liecinot par savu ticību, ir jāseko Jēzus Kristus un agrīnās baznīcas piemēram un mācībai, un ka atgriešanās ir Svētā Gara darbs cilvēkā.

Dokumenta otrajā daļā varam iepazīties ar 12 principiem, kurus kristieši ir aicināti ievērot, liecinot par Kristu saskaņā ar Evaņģēliju. Tie ietver darbošanos Dieva mīlestībā, godīgumu, līdzjūtību un pazemību, jebkādas vardarbības noraidīšanu, cieņas pilnu attieksmi pret visiem cilvēkiem.

Dokumentu noslēdz sešas rekomendācijas visiem kristiešiem, baznīcām un reliģiskām organizācijām: iepazīties ar šo dokumentu; veidot uz cieņu un uzticību balstītas attiecības ar visu reliģiju pārstāvjiem; stiprināt reliģisko identitāti un ticību, vienlaicīgi padziļinot zināšanas par dažādām reliģijām; iestāties par taisnīgumu un cieņu kopējā labuma vārdā; aicināt valdības nodrošināt reliģisko brīvību visiem cilvēkiem; lūgt par tuvākā labklājību un atzīt lūgšanas par kristīgās dzīves un misijas neatņemamu sastāvdaļu.

Pasaules baznīcu padomes ģenerālsekretārs mācītājs Dr. Olavs Fikse Tveits komentēja: „Mēs sūtām šo dokumentu visām mūsu partnerbaznīcām un partnerorganizācijām ar cerību, ka šīs rekomendācijas viņus iedvesmos veidot savus, viņu situācijai atbilstošus uzvedības kodeksus.”

Šis dokuments daļēji ir arī kā atbilde uz apvainojumiem par to, ka baznīcas un misionāru organizācijas mēģina „neētiskā veidā” pievērst Dievam nekristiešus. Dokumentā mēģināts atrisināt arī šos pārpratumus.

Pontifikālās starpreliģiju dialoga padomes prezidents Kardināls Žans Luijs Torāns sacīja, ka šīs rekomendācijas palīdzēs mazināt nevajadzīgo spriedzi un pasniegt patiesību par Dievu apkārtējai pasaulei saprotamā un pieņemamā veidā.

Tveits uzsvēra: „Pievēršana Dievam nedrīkst tikt uzspiesta. Es ceru, ka šajā dokumentā mēs to esam skaidri pateikuši.”

Turklāt, šis dokuments vērsts uz to, lai aicinātu cilvēkus daudzveidīgajā pasaulē dzīvot kopā pēc iespējas labākā savstarpēja dialoga, cieņas un draudzības atmosfērā.

Torāns piebilda, ka dokumentā atjaunotajā misijas darba garā nav nekādu slepenu nodomu, bet gan vēlme iedrošināt cilvēkus šajā daudzveidīgajā pasaulē dzīvot kopā savstarpēja dialoga, cieņas un patiesas draudzības atmosfērā.

Konsultantu komanda no Pasaules evaņģēliskās alianses, Pasaules baznīcu padomes un Pontifikālās starpreliģiju dialoga padomes pirmoreiz sanāca kopā 2006. gada maijā Larino, Itālijā, lai apspriestos par šo dokumentu. Tekstu pabeidza sanāksmē, kas šī gada janvārī notika Bangkokā, Taizemē.

Pēc The Christian Post

Fotoparaksts

Pontifikālās Starpreliģiju dialoga padomes prezidents Kardināls Žans Luijs Torāns, Pasaules baznīcu padomes ģenerālsekretārs mācītājs Dr. Olavs Fikse Tveits un Pasaules evaņģēliskās alianses ģenerālsekretārs mācītājs Dr. Džefs Taniklifs šī gada 28. jūnijā Ženēvā parakstīja vienošanos par kristīgās misijas ētiku.

We are starting to see this growing overlap of sports and social media. If this NFL deal works, NBA, MLB, and NHL deals will likely come through the pipeline. They each wore a Bruins home black and gold jersey with No. 16 and their last names on the back. Yahoo and Tumblr combined reported growth of 17% to 550 million monthly users on mobile devices during the quarter. Yahoo acquired Tumblr last year for $1.1 billion. The Verizon Edge program offers similar structures, and Sprint offers two non contract deals. T Mobile offers plans as well, the cheapest being the 16GB iPhone 6 for $0 down and $27.08 per month for two years.. Another area often associated with frontal damage is that of “behavioral sponteneity (sic).” Kolb Milner (1981) found that individual with frontal damage displayed fewer spontaneous facial movements, spoke fewer words (left frontal lesions) or excessively (right frontal lesions). One of the most common characteristics of frontal lobe damage is difficulty in interpreting feedback from the environment. Watch videos of street soccer players. There are hundreds Authentic Jerseys Wholesale available. A), The non cirrhosis patient group, b), the cirrhosis patient group, and c), the total http://www.cheapoakleys2013.com patient group. The filled, shading and empty boxes indicate the cases where only hypermethylated, both hypermethylated and unmethylated and only unmethylated alleles were detected, respectively. Also, choose relevant keywords for your pages, as opposed to trying to trick people just to get eyeballs. Always make your keywords relevant to your web pages.5. So there you go: Cheap NFL Authentic Jerseys The next time someone tells you they heard an awesome theory about the identity of Andy’s mom, you can tell them, “Oh, I know. She’s the Gestapo who sent NBA Jerseys Cheap the toys away.”Who Framed Roger Rabbit Is About Segregation. Maximize your practice time. Remember that a quality pre game routine serves as an extra practice. While http://www.cheapnfljerseysx.com Cheap Jerseys classical key distribution systems rely on the http://www.cheapnfljerseyssu.com difficulty of factoring large prime numbers for their efficacy, a quantum key distribution relies on the physical properties namely that when you observe a quantum mechanical system it gets altered completely. So if a quantum state is exchanged between two people, and a third person eavesdrops on the system, they would be destroying the state and thereby bringing it to the notice of the two people that they are being spied on.. I need y’all to pray for us. Because I know y’all seen it on the screen now. This column doesn’t have the space, or inclination, to list the innumerable mistakes made by the diabolical Demons over the past several years. But the club board, counselled by a seasoned chief executive, actually got one right on Monday when it pondered the wreckage, inhaled deeply and didn’t sack Mark Neeld as senior coach..

Ieteikt šo rakstu: draugiem.lv facebook twitter

1 Komentārs:

  • Manuel 31. jūlijā 5:35

    .... ñïñ!...

Leave a Reply