Noslēgta vēsturiska vienošanās par evaņģelizācijas ētiku

2011 gada 5. augustā / Autors: Līga Āboltiņa

Kategorija: Pasaulē / Ziņas

Komentāri: 1 Drukāt >

Šī vienošanās ir pirmais nozīmīgais dokuments, kuru apstiprinājušas trīs galvenās kristīgās konfesijas, kas veido 90% no visas kristīgās pasaules. Dokumentu apstiprināja Pasaules evaņģēliskā alianse, Pasaules baznīcu padome un Vatikāns. Šī vēsturiskā vienošanās ir par to, kā jāuzvedas kristiešiem, liecinot par savu ticību.

Pasaules evaņģēliskas alianses, Pasaules baznīcu padomes un Pontifikālās starpreliģiju dialoga padomes vadītāji 28. jūnijā tikās Ženēvā, lai parakstītu dokumentu ar nosaukumu „Kristiešu liecība multireliģiozajā pasaulē: uzvedības rekomendācijas”.

Šī ir pirmā reize, kad trīs konfesijas, kas pārstāv evaņģēliskos kristiešus, protestantus un katoļus, apvienojušās, lai atbalstītu šādu nozīmīgu dokumentu, pie kura izstrādes kopīgi strādāts 5 gadus. Dokumentā lasāms evaņģelizācijas bibliskais pamatojums un ētikas pamatprincipi par kristiešu uzvedību misijas darbā.

„Šis ir vēsturisks dokuments un vēsturisks brīdis. Ir pienācis laiks kristiešiem būt vienotiem un atcerēties misijas aicinājumu, vienmēr paturot prātā, kā Kristus mūs uz to ir aicinājis,” sacīja Pasaules evaņģēliskās alianses ģenerālsekretārs mācītājs Dr. Džefs Taniklifs preses konferencē Ženēvas Ekumeniskajā centrā. Viņš arī piebilda, ka šis dokuments ir milzīgs sasniegums, jo tas parāda pasaulei, ka dažādu tradīciju kristieši spēj strādāt kopā un vienoties.
Uzvedības rekomendācijas sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir kristīgās misijas bibliskais pamatojums un apstiprinājums, ka kristiešiem, liecinot par savu ticību, ir jāseko Jēzus Kristus un agrīnās baznīcas piemēram un mācībai, un ka atgriešanās ir Svētā Gara darbs cilvēkā.

Dokumenta otrajā daļā varam iepazīties ar 12 principiem, kurus kristieši ir aicināti ievērot, liecinot par Kristu saskaņā ar Evaņģēliju. Tie ietver darbošanos Dieva mīlestībā, godīgumu, līdzjūtību un pazemību, jebkādas vardarbības noraidīšanu, cieņas pilnu attieksmi pret visiem cilvēkiem.

Dokumentu noslēdz sešas rekomendācijas visiem kristiešiem, baznīcām un reliģiskām organizācijām: iepazīties ar šo dokumentu; veidot uz cieņu un uzticību balstītas attiecības ar visu reliģiju pārstāvjiem; stiprināt reliģisko identitāti un ticību, vienlaicīgi padziļinot zināšanas par dažādām reliģijām; iestāties par taisnīgumu un cieņu kopējā labuma vārdā; aicināt valdības nodrošināt reliģisko brīvību visiem cilvēkiem; lūgt par tuvākā labklājību un atzīt lūgšanas par kristīgās dzīves un misijas neatņemamu sastāvdaļu.

Pasaules baznīcu padomes ģenerālsekretārs mācītājs Dr. Olavs Fikse Tveits komentēja: „Mēs sūtām šo dokumentu visām mūsu partnerbaznīcām un partnerorganizācijām ar cerību, ka šīs rekomendācijas viņus iedvesmos veidot savus, viņu situācijai atbilstošus uzvedības kodeksus.”

Šis dokuments daļēji ir arī kā atbilde uz apvainojumiem par to, ka baznīcas un misionāru organizācijas mēģina „neētiskā veidā” pievērst Dievam nekristiešus. Dokumentā mēģināts atrisināt arī šos pārpratumus.

Pontifikālās starpreliģiju dialoga padomes prezidents Kardināls Žans Luijs Torāns sacīja, ka šīs rekomendācijas palīdzēs mazināt nevajadzīgo spriedzi un pasniegt patiesību par Dievu apkārtējai pasaulei saprotamā un pieņemamā veidā.

Tveits uzsvēra: „Pievēršana Dievam nedrīkst tikt uzspiesta. Es ceru, ka šajā dokumentā mēs to esam skaidri pateikuši.”

Turklāt, šis dokuments vērsts uz to, lai aicinātu cilvēkus daudzveidīgajā pasaulē dzīvot kopā pēc iespējas labākā savstarpēja dialoga, cieņas un draudzības atmosfērā.

Torāns piebilda, ka dokumentā atjaunotajā misijas darba garā nav nekādu slepenu nodomu, bet gan vēlme iedrošināt cilvēkus šajā daudzveidīgajā pasaulē dzīvot kopā savstarpēja dialoga, cieņas un patiesas draudzības atmosfērā.

Konsultantu komanda no Pasaules evaņģēliskās alianses, Pasaules baznīcu padomes un Pontifikālās starpreliģiju dialoga padomes pirmoreiz sanāca kopā 2006. gada maijā Larino, Itālijā, lai apspriestos par šo dokumentu. Tekstu pabeidza sanāksmē, kas šī gada janvārī notika Bangkokā, Taizemē.

Pēc The Christian Post

Fotoparaksts

Pontifikālās Starpreliģiju dialoga padomes prezidents Kardināls Žans Luijs Torāns, Pasaules baznīcu padomes ģenerālsekretārs mācītājs Dr. Olavs Fikse Tveits un Pasaules evaņģēliskās alianses ģenerālsekretārs mācītājs Dr. Džefs Taniklifs šī gada 28. jūnijā Ženēvā parakstīja vienošanos par kristīgās misijas ētiku.

Ieteikt šo rakstu: draugiem.lv facebook twitter

1 Komentārs:

  • Manuel 31. jūlijā 5:35

    .... ñïñ!...

Leave a Reply