Arhibīskapa vēstījums 2012.gada Lieldienās

2012 gada 8. aprīlī / Autors: Jānis Vanags

Kategorija: Baznīcā / Latvijā / Ziņas

Komentāri: 1 Drukāt >

Kristus ir augšāmcēlies! Šādi sveicinot, mēs sakām: „Es zinu, ka mans Pestītājs dzīvo.”

Kā es to piedzīvoju, ka Jēzus ir dzīvs? Kā tas liek man justies? Ja mums ir kāds tuvs cilvēks, sirdsmiera dēļ ir gan labi zināt, ka viņš ir dzīvs. Taču, ja viņš patiešām ir dārgs, ar to nepietiek. Mēs gribam zināt, kur viņš ir. Mēs gribam zināt, ko viņš dara un kā viņam klājas. Ir lieliski, ja varam saņemt no viņa vēstules un arī paši viņam aizrakstīt. Taču piepildījums attiecībām ir tikai tad, ja mīļotais cilvēks ir blakus, ja varam dalīties ar viņu savā dzīvē. Tad fakts, ka viņš dzīvo, dara vairāk dzīvus arī mūs.

Kad uz Lieldienu sveicienu atsaucamies: „Patiesi augšāmcēlies!”, mēs apliecinām, ka ar savu Pestītāju esam vismaz attiecību sākumā. Mēs zinām, ka Viņš nav stāsts no senām dienām, bet ir dzīvs tagad, ikkatru brīdi, kad vien dzīvojam. Ko vēl mēs varam uzzināt? Kur Viņš ir? Uzkāpis debesīs un sēž pie Tēva labās rokas. Kā Viņam klājas? Visas sāpes, krusta ēnas un nāves baismas palikušas aiz muguras. Viss ir piepildīts. Asaras nožāvētas, vaidi apklusuši. Cilvēces grēki izpirkti, nāvei atņemta uzvara. Mans Glābējs kopā ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo bezgalīgā gaismā un svētlaimīgā harmonijā. Tagad un uz mūžību viņam pieder dzīvības pilnība. Ko Viņš tur dara? Viņš raugās uz mums un saka – redzi, Tēvs, manus ticīgos, Es viņus pazīstu, Es viņus saucu vārdā. Es viņus izpirku pie krusta. Es viņus ietērpu savā taisnībā. Tādēļ Es aizbildinu viņus Tavā priekšā: piedod viņiem, pieņem viņus un sūti tiem ik dienas Aizstāvi, Svēto Garu, lai Viņš tos stiprina ticībā un uztur svētā dzīvē. Viņus Es gribu ievest Tavā valstībā, kad Tu Mani atkal sūtīsi tiesāt dzīvos un mirušos. Ir labi zināt, ka debesīs Dieva priekšā tā par mums runā tas, kura lūgumu debesu Tēvs nenoraidīs. Ir labi par to lasīt Bībeles lappusēs, kas ir vēstule, ko Viņš sūta visai cilvēcei. Ir labi zināt, ka mans Glābējs ir dzīvs.

Kā es to piedzīvoju savā raižu, problēmu un darbu pilnajā ikdienā? Kā tas liek man justies? Vai man ir attiecību pilnība, ko dod mīļotā klātbūtne? Kā es piedzīvoju, ka Augšāmceltais ir klāt manā dzīvē?  Ik vakaru mums vajadzētu veltīt laiku, lai atskatītos uz nodzīvoto dienu. Kuri bija spēku, gaismu un dzīvību dodošie mirkļi, kad man pieskārās dzīvais Kristus? Es gribu Viņam par tiem pateikties un aicināt Viņu atkal. Ik dienas mēs varam lasīt Viņa sūtītās vēstules Jaunajā Derībā un vērot Kungu Jēzu – kāds Viņš ir, kādi ir Viņa vārdi, Viņa darbi, Viņa sirds. Mēs varam sarunāties ar Jēzu lūgšanās. Mēs varam pieskarties Viņam sakramentos. Meklējiet, un jūs atradīsit dzīvinošo Kristus klātbūtni katrā dienā. Lūdziet, un tā jums taps dota. Klauvējiet pie Rakstu vārdiem, un jums taps atvērts spēka, cerības un mierinājuma avots. Jo Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir dzīvs.

Sirsnīgi sveicinot Lieldienās,

+ Jānis Vanags

Rīgas arhibīskaps

And with regulatory approval for the SEC for the Townsquare purchase, we expect simultaneous closings on these transactions by the end of the cheap fake oakleys year. We’re looking towards November to close these deals.. The employer guarantees an employee will receive a given sum of money per month once retired. Money in pension funds may be invested in many financial vehicles. At a sad moment in the movie, you start crying, cheap football jerseys and he goes in for the cuddle. That slide whistle you just heard was his testosterone level dropping like a homesick rock. In the brain, the choroid plexus and nuclei of the brain stem were most http://www.cheapjerseys2013.com intensely labeled with antibodies, whereas COX I antibodies strongly labeled neurons in several regions of the brain. Mitochondrial fatty acid likely plays a role in ocular energy production in vivo. When you’re a professional athlete aren’t you aware of putting yourself You’re young. You’re a kid. Consider the style in which you would like to present your jersey. Do you want the sleeves to be showing? Or do you just want to highlight the front or back of the jersey? If you want to display the jersey in its entirety, do nothing to it. The market got important CPI data Tuesday morning that showed that inflation was flat month over month. Low inflation has been the reason that QE has been able to subsist for so long along with weak jobs creation. The National Collegiate Athletic Association, or NCAA, operates three separate divisions. Division I sports feature the best players and highest paid coaches. Libby was convicted of obstruction of justice and perjury in connection with the case. His 30 month sentence was commuted by President George W. fake oakleys Moreover, we found the major source of “rod” microgliosis is local proliferation rather than the infiltration of peripheral monocytes/hematopoietic stem cells. These activated retinal microglial cells also proliferate, and express progenitor cell markers such as cheap oakleys nestin, Vimentin, and NG27,8. History, with more than 80 million viewers and brought in the program’s cheap jerseys lowest viewership in decades. On Sunday, up against the second presidential debate, NBC’s “Sunday Night Football” saw a big drop off once the Replica Oakleys debate started and a rebound once it ended.. The water still contains active cement, never pour it down the drain. Let it sit for 24 hours. Presidents were born in your state, and an eighth spent part of his childhood there. And as a child, you probably took a field trip to the home of one of these presidents.

Ieteikt šo rakstu: draugiem.lv facebook twitter

1 Komentārs:

  • henry 29. jūlijā 22:08

    .... hello....

Leave a Reply