Rēzeknē notiks Daugavpils diecēzes konference “Misija šodien un rīt”

2013 gada 22. martā / Autors: Ivars Kupcis

Kategorija: Baznīcā / Ziņas

Komentāri: 4 Drukāt >

LELB Daugavpils diecēzes draudzes aicinātas uz Daugavpils diecēzes misijas konferenci, kura notiks 2013. gada 23. martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā, Rēzeknē, Krasta ielā 31. Konferencē paredzēts pievērst uzmanību stāvoklim Latgalē, tās vēsturei, īpašajai misijas darba pieredzei, kā arī veltīt laiku diskusijām mazākās grupās par to, kādas ir luterāņu misijas iespējas Latgalē.

LELB Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe: “Vēl pavisam nesen svinējām Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojumus. No savas pieredzes zinām, ka tie ir vislabāk apmeklētie dievkalpojumi visā baznīcas gadā. Mūsu dievnamus Ziemsvētkos piepilda ne tikai aktīvie draudžu locekļi, bet arī tādi, kuri uz baznīcu nāk retāk vai varbūt tikai šo vienu reizi gadā. Un tas ik gadus liek mums domāt un secināt vienu un to pašu, proti, ko mēs varam darīt, lai šie retie ienācēji paliktu. Ziemsvētki ir tikai viens piemērs. Mēs katrs zinām, ka ap mums ir tik daudzi, kuriem vēl arvien nav nekādas draudzes piederības, kuriem baznīca ir tāla un sveša un dievišķā mīlestība neiepazīta. Tieši te sākas mūsu uzdevums, tieši te paveras mūsu iespējas, tieši te Dievs vēlas uzticēt mums atbildību līdzdarboties Viņa glābšanas plānā. Tā mēs saprotam misiju.

Vēršos pie katra no jums, mīļie brāļi un māsas, ar priecīgu un iedvesmojošu ziņu. LELB Misijas nozare vēlas piedāvāt mums konferenci, veltītu tieši misijas iespējām Latgalē. Ar prieku un pateicību vēlos šo piedāvājumu pieņemt. Aicinu katru no jums personīgi atbalstīt konferenci ar lūgšanām un piedalīties tajā. Par konferences norises vietu tika izraudzīta Rēzekne, pilsēta Latgales sirdī. Lai Dievs mūsu sirdis uzrunā un piepilda tās ar patiesu vēlēšanos evaņģēlija Vēsti nest tālāk daudzām sirdīm par svētību.”

LELB Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers, kura pārraudzībā ir misijas darbs LELB: “Pagājušā gada aprīlī aizsākām misijas konferenču sēriju mūsu Baznīcā “Misija šodien un rīt”. Pirmā konference notika Rīgā, kura bija labi apmeklēta, un tajā guvām daudzas labas idejas un ierosmes. Tomēr Rīga nav visa Latvija, tāpēc lēmām misijas konferences turpināt atsevišķās diecēzēs, lai konferencēs pārrunātie temati būtu vairāk pietuvināti reālajai situācijai. Neapšaubāmi, sava pieeja misijas darbam ir Rīgas lielajās draudzēs un gluži cita tā ir mazajās lauku draudzītēs.

Liepājas diecēzes konferencē, kas notika 22. septembrī, pievērsām īpašu uzmanību stāvoklim konkrētās Liepājas diecēzes draudzēs un izvērtējām misijas darba pieredzi, kāda tā gūta: piemēram, kā aug draudze Grobiņā, kā attīstījusies Pampāļu draudze vai arī kā misijas darbs tiek veicināts Kuldīgā ar kristīgo skautu kustību u. c. Pēc tam šos un citus piemērus apspriedām atsevišķās darba grupās un nācām ar konkrētiem ieteikumiem kā misijas darbs būtu veicams Liepājas diecēzē.

Tagad pienācis laiks misijas konferencei Daugavpils diecēzē. Tas ir īpašs mūsu baznīcas reģions, kur mūsu draudzes lielākoties ir mazākumā. Esam dzirdējuši izteikumus, ka Latgalē mūsu misija neesot ne iespējama, ne arī vajadzīga, jo tur jau šo darbu sekmīgi veicot katoļu baznīca. Negribu neko iebilst pret katoļu misijas darbu Latgalē, lai Dievs to svētī, bet jāapzinās, ka Latgalē un visā Daugavpils diecēzē joprojām ir tūkstošiem cilvēku, kuri nav iesaistījušies nevienā draudzē, kuri vēl nepazīst Kristus mīlestību un bez Dieva iet pazušanā.

Tāpēc no sirds aicinu visas Daugavpils diecēzes draudzes atsaukties aicinājumam uz īpašo Daugavpils diecēzes misijas konferenci, kura notiks 2013. gada 23. martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā, Rēzeknē, Krasta ielā 31, lai tajā gūtu jaunas ierosmes un jaunu iedvesmu paklausīt Kristus misijas pavēlei pasludināt evaņģēliju visai radībai, lai visi cilvēki varētu nākt pie Patiesības atziņas. Konferencē esam paredzējuši pievērst īpašu uzmanību stāvoklim Latgalē, tās vēsturei, īpašajai misijas darba pieredzei un veltīsim laiku diskusijām mazākās grupās par to, vai patiesi luterāņu misija Latgalē nav iespējama un, ja tomēr ir iespējama, tad ko un kā turpmāk darīsim. Paliekot aizlūgšanās par šīs konferences labu izdošanos un cerībā tikties konferencē Rēzeknē!”

espn and nfl network catch high ratings with round 1 of draftYou know the area well. I never got thrown out of the West End partly because I didn’t have enough money to buy enough alcohol to get me to point where I would get thrown out. One they loved: on the edge you can see all kinds of things you can see from the center. Venues like the Ghost Ship are where those on the margins floated into the mainstream. cheap football jerseys But even then the teenager kept coming. “He ignored the commands [to stop] and kept running,” the officer said.. It then uses this ratio to predict a value for Y using any specific value of X. The arguments of the FORECAST() function are, in sequence, the X value for which you wish to forecast cheap football jerseys china a Y value, the range of known Y values and the range of known X values.. The green bars measured the retinal thickness replica oakleys with RPE complex included and the blue bars measured the RPE ISe layer thickness; (C) Reconstructed en face projection of blood vessels obtained nearby the NFL layer in Fig. 2A1; (D) Reconstructed en face projection of photoreceptor mosaic obtained from the photoreceptor layer in Fig. His relationship Cheap nfl jerseys with the contestants on his team feels authentic and true. He is cheap jordan definitely the coach you would most likely want to have a beer with.. Akin to the nail filer of today, Rome’s popular hair remover was a chilling tool called a strigil. The blunt cheap football jerseys tool’s handle was usually made of ivory, and it was shaped like a flattened rectangle curving so one could grip it. Interestingly, while DirecTV gained significant pay TV subscribers in its recent quarter, its competitor Dish Network lost about 29,000 subscribers[2]. Dish Network seems to be struggling while DirecTV is flourishing. This underutilizes technology and ill prepares students for the reality of today’s work environment. The solution is to make education less comfortable. The grip you use depends on the brush you’ve chosen. Trim and sash brushes with pencil handles are grasped much as you would a pencil, with the thumb and the first two fingers of the hand. Above: Hi! My name is Spenser! Lions mean a lot to me. I know tons about them. They will keep it under a towel until it is placed at the line of scrimmage by the referee. The football will be able to take quite a bit of rain and moisture before it gets too heavy to throw. There is a 7 ish value, 7.5 value in Sirius Cheap NFL Jerseys China XM and their bought back $2 billion over the last 12 months, they are basically at a $2 billion run rate. Which one has got demand pressure, at least in the short term, that doesn’t necessarily reflect long term value, because theoretically long term value between the two is zero, the long term difference in the value.

Ieteikt šo rakstu: draugiem.lv facebook twitter

4 Komentāri:

 • Jeff 1. decembrī 20:18

  .... ñýíêñ çà èíôó!!...

 • Francisco 1. decembrī 6:59

  .... ñïñ çà èíôó....

 • leroy 31. jūlijā 14:12

  .... thanks for information!...

 • brandon 31. jūlijā 1:33

  .... tnx for info!!...

Leave a Reply