No augšienes

2013 gada 12. oktobrī / Autors: Ģirts Grietiņš

Kategorija: Sprediķi

Komentāri: 4 Drukāt >

Ģirts Grietiņš, Daudzevas, Jaunjelgavas, Seces un Sēlpils draudzes mācītājs

Bet tur bija kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja Viņam: “Rabi, mēs zinām, ka Tu esi Mācītājs, no Dieva nācis. Jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā Tu dari, ja Dievs nav ar to.” Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.” Nikodēms saka Viņam: “Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?” Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā! Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars.” (Jņ 3:1–6)

Reformācijas diena atgādina par Jēzus aicinājumu atjaunoties, piedzimt no augšienes, atjaunot savu ticību. Kā piedzimt no augšienes (pēc cita tulkojuma – kā piedzimt no jauna) – Jēzum vaicā Nikodēms. Pirms atbildēt uz šo jautājumu, mūsu laikmeta cilvēkam vispirms būtu jāatbild uz citu, ne mazāk nozīmīgu jautājumu: kāpēc man jāpiedzimst no augšienes? Kādēļ es nevaru iztikt ar to dzīves un pasaules skaidrojumu, ar to ticību, kas man jau ir? Kāpēc es nevaru vadīties pēc tā, kas šodien šķiet populārs, progresīvs vai jauns, vai vienkārši dzīvot, kā sanāk, ticot tam, kas man šobrīd ir izdevīgs? Vai kā dažkārt tiek vaicāts: kāpēc man vajadzīgas seno laiku mācības un dogmas? Kādēļ vispār vajadzīgs kaut kas no augšienes, no Gara, ja var dzīvot arī tāpat?

Reiz satiku cilvēku, kura mīļākais teiciens bija: “Viss ir banāli vienkārši.” Viņš mācēja dažādiem notikumiem un problēmām piedāvāt ļoti vienkāršotus skaidrojumus. Jūs runājat par mīlestību, bet tas taču ir vienkārši vairošanās instinkts! Jūs sakāt, ka jāpalīdz tuvākajam, – protams, jo tas dažreiz ir izdevīgi jums pašam! Jūs lūdzat Dievu, jo gribat no Viņa kaut ko dabūt! Tam, kas tā izvēlējies domāt, nav grūti visas augstākas idejas un smalkākas domas padarīt banālas un primitīvas, pazemināt līdz savam līmenim, skaidrot pasauli un Dievu jau pēc gataviem vai ļoti prastiem priekšstatiem. Te būtu vietā atcerēties teicienu, ka viss ģeniālais ir vienkāršs, bet ne viss vienkāršais ir ģeniāls.

Nav grūti kritizēt baznīcu, jau iepriekš zinot, “kādi viņi visi ir”. Saprātīga kritika var būt noderīga, ja kāds spēj norādīt uz vājajām vietām un ieteikt ko labāku vai palīdzēt, taču skandāli masu medijos daudziem kalpo sevis attaisnošanai, lai vismaz sev varētu teikt – “viņi nav labāki par mani” vai “tā iet tiem, kas iedomājas nebūt tādi kā es”. Ja galvenais kritērijs ir, kā domāju un saprotu es, tad arī Dievu katrs var skaidrot, kā patīk, jeb attēlot viņu “pēc sava ģīmja un līdzības”.

Vai spējam pieļaut pretējo: Dievs nav veidots pēc mūsu priekšstatiem un iedomām, tomēr nojausma par augstāko cilvēkam ir dota, jo esam radīti pēc Viņa “tēla un līdzības”. Pēdējos gadsimtos daudzi ir atkrituši no ticības, jo Dieva vietā ir ticis nolikts cilvēks ar savām spējām, zināšanām un tiesībām, tādējādi cilvēku padarot par visa, arī Dieva, mērauklu. Taču piedzimšana no jauna un dzīve Garā ir iespējama tikai tad, ja Dievs, nevis cilvēks ir visa mēraukla. Tad debesis nevar izskaidrot tikai ar to, kas notiek virs zemes, tad Dievs ir nepārspējami lielāks par nepilnīga cilvēka domām par Viņu. Tad var rasties jautājumi, uz kuriem paši uzreiz nevaram atrast atbildes, un tikai tad varam sākt ieklausīties Atklāsmē.

Kaut arī pa tumsu un bailēs no citu cilvēku vērtējuma, Nikodēms tomēr nāca pie Jēzus un nekautrējās jautāt. Jēzus neko nevar atbildēt tiem, kas nenāk un nejautā, kam jau tāpat viss ir skaidrs vai kas atmet ar roku, jo tāpat jau neko no šīm augstajām lietām nevar saprast. Būtu gan ļoti žēl palikt neziņā, sevišķi gadījumā, ja Jēzus var atbildēt, ko man nozīmē piedzimt no augšienes, kā es varu dzīvot Garā. Tad izrādītos, ka Dievs tiešām ir atklājis cilvēkiem to, ko viņi citādi ar saviem uzskatiem par Dievu nezinātu. Tad Dieva Gars saskaņā ar Jēzus apsolījumu tiešām ir nācis un darbojies Baznīcā, vadot, mācot, iedvesmojot vēl vājos un nebūt ne pilnīgos kristiešus. Ja Gars ir bijis klāt baznīctēviem, kas formulēja un skaidroja evaņģēlija vēsti par Dievu, tad šie skaidrojumi nav kāda cilvēku izdomāta dogma, bet gan Svētā Gara iedvesmota mācība. Šī mācība rāda ceļu mūsu prātam, kad tas pievēršas tam, kas ir no augšienes, kas ir pārāks par mums, pat par mūsu prātu.

Varbūt sākotnēji Nikodēms vēlējās izpatikt Jēzum, izsakot komplimentus par Viņa darbiem un aicinot atbalstīt kādu interešu grupu, kādus mēs, kurus viņš pārstāvēja. Taču Jēzus nevēlējās izpatikt, ne arī lobēt savas intereses pie laicīgās vai tā laika garīgās varas pārstāvjiem. Viņš uzrunāja pašu Nikodēmu kā cilvēku, neņemot vērā viņa ieņemto vietu, lomu vai sakarus: tev jāpiedzimst no augšienes, no jauna, tieši tev! To tavā vietā nevarēs izdarīt nekādi mēs. Šādi Jēzus joprojām uzrunā katru no mums. Runa ir vispirms par cilvēka, viņa dvēseles, nevis pasaules reformāciju.

Šādu aicinājumu nav vienkārši izprast ne Nikodēmam, ne citu laiku kristiešiem. Ja kristīgā mācība būtu izdomāta, lai izpatiktu cilvēkiem, to varētu padarīt vienkāršāku – tuvāku zemei, zemes lietām un cilvēku interesēm, taču kristieši to nav darījuši, jo jau tagad cenšas dzīvot “no augšienes”, kā tādi, kas “pieder debesīm” un vadās pēc Dieva valstības likumiem. Savās lūgšanās mēs gan lūdzam svētīt šo pasauli un dienišķo maizi, taču tam, kas ēdis dzīvības maizi no Dieva galda, nekad vairs nepietiks ar šo pasauli un tās maizi. Kas dzēris no dzīvā ūdens, tam šī pasaule nespēs remdēt dvēseles slāpes. Lūgsim, lai Dievs mūsos atkal atmodina slāpes pēc Viņa, pēc jaunas dzīves no augšienes. Jo “mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu” (Flp 3:20). Āmen.

just another day at the office for real kiwi blokes21st Century Fox has a foot in virtually every genre and medium of on screen entertainment through its cornerstone Fox Entertainment Group. In film production, it owns the rights to “Avatar”, “X Men”, and other highly valuable properties. There is nothing “controversial” about wanting to break up with a sexist man who thinks women shouldn’t argue and has little regard for their needs or interests. Last night, we were all Andi Dorfman.. cheap jerseys wholesale One of the most versatile players in history, Jim Thorpe, bagged Olympic gold medals for pentathlon and decathlon in 1912. He played American football in college and as a professional. More people stopping by the bus, in fact, seem to have heard of the Kochs than Americans for Prosperity itself. Nevertheless, the cheap nfl jerseys group’s message resonates. In addition, we have posted earnings slides to accompany our prepared remarks. Lastly, after the call, we will post our prepared remarks, an audio replay of this call, and a transcript.. And now, we http://www.cheapoakley2012.com honor our fellow Americans who served and sacrifice. This week, the Pentagon released the name of one soldier killed in Afghanistan. “Billy Lynn’s Long Halftime http://www.cheapjordan13.com Walk ” is not a war movie in the traditional sense. There are battle scenes, and brothers in arms banter, sure, but like its pioneering technology, on a pure story level “Billy Lynn’s” also pushes the boundaries of what we can expect from this genre.The film is a precisely observed portrait of a young man slowly realizing his own trauma and agency over the course of a single football game. Fred Snodgrass and the 1912 World SeriesFred Snodgrass Replica Oakley Sunglasses was an outfielder for the New York Giants in 1912. In the tenth inning of the eighth (an earlier game cheap football jerseys had ended in a tie) and deciding game of the World Series against the Boston Red Sox at Fenway Park, the Giants led the Sox 2 1. The only reason they got out was they heard voices outside. The voices directed them to where they were going. Less angle too from left to right and top tray to bottom tray, then as soon as it runs off (into a container at the same level as the bottom tray) Cheap Jerseys the powered 12v pump can run the water back up. Less angle=easier to pump the water back up. If your marriage is at this point, there is hope. It isn’t too late to turn things around. A 15 year old on his team collapsed during practice last year and died of heat exhaustion. Stinson is believed to be the first coach to face a criminal trial for a player’s death.

Ieteikt šo rakstu: draugiem.lv facebook twitter

4 Komentāri:

 • raymond 28. janvārī 17:35

  .... ñýíêñ çà èíôó!!...

 • Kent 15. decembrī 7:18

  .... good!!...

 • Anthony 17. novembrī 8:18

  .... ñïñ!...

 • Dale 30. jūlijā 12:52

  .... thanks for information....

Leave a Reply

LASI VĒL

Nepaliksim bedrē 

Kaspars Kovalovs

Trīs vārdi par Latviju 

Maris Sarma

Ticības noslēpums 

Romans Kurpnieks-Logins

Kristus krusta spēks un gudrība 

Andris Vilemsons

Sirds plosīšanas laiks 

Aivars Gusevs