Pāvesta Franciska un bīskapa Muniba Junana, Pasaules luterāņu federācijas prezidenta, kopīgā deklarācija

2016 gada 11. novembrī / Autors: Ingeborga Ansone

Kategorija: Baznīcā / Latvijā / Pasaulē / Viedokļi / Ziņas Drukāt >

Lunda, 2016. gada 31. oktobris

 

Palieciet Manī, un Es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja nepaliek pie vīna koka, tā arī jūs ne, ja jūs nepaliksiet Manī. (Jņ 15:4)

 

Ar pateicīgām sirdīm

Ar šo vienoto paziņojumu mēs esam priecīgi un pateicīgi Dievam par kopīgo lūgšanu Lundas katedrālē, iesākot gadu, kas veltīts reformācijas piecsimt gadu atcerei. Piecdesmit gadu ilgais stiprinošais un auglīgais ekumeniskais dialogs starp katoļiem un luterāņiem ir palīdzējis mums pārvarēt daudzas atšķirības un padziļināt mūsu savstarpējo sapratni un uzticēšanos. Tajā pašā laikā mēs esam kļuvuši tuvāki viens otram ar kopīgu kalpošanu mūsu kaimiņiem, kas bieži vien piedzīvo ciešanas un vajāšanas. Ar dialogu un kopīgu liecību mēs vairs neesam svešinieki. Drīzāk esam sapratuši, ka tas, kas mūs vieno, ir varenāks nekā tas, kas mūs šķir.

 

No konflikta uz komūniju

Lai arī esam dziļi pateicīgi par garīgajām un teoloģiskajām dāvanām, kuras mums ir devusi reformācija, mēs arī atzīstamies grēkā un vaimanājam Kristus priekšā par to, ka luterāņi un katoļi ir ievainojuši baznīcas redzamo vienotību. Teoloģiskās atšķirības pavadīja aizspriedumi un konflikti, un reliģija tika izmantota politiskiem mērķiem. Mūsu kopīgā ticība Jēzum Kristum un mūsu Kristība no mums ik dienas prasa konversiju, ar kuru atmetam vēsturiskās nesaskaņas un konfliktus, kas kavē savstarpējo samierināšanos. Vēsturi nevar izmainīt, bet var tikt pārveidots tas, ko un kā mēs atceramies. Mēs lūdzam dziedināt mūsu ievainojumus un atmiņas, kas aizēno mūsu skatījumu vienam uz otru. Mēs uzstājīgi noraidām naidu un vardarbību pagātnē un tagadnē, īpaši to, kas izdarīta reliģijas vārdā. Šodien dzirdam Dieva pavēli nolikt malā visus konfliktus. Mēs atzīstam, ka caur žēlastību esam atbrīvoti, lai dotos pretī komūnijai, uz kuru Dievs mūs nepārtraukti aicina.

 

Mūsu apņemšanās kopīgi liecināt

Atstājot pagātnē tos vēstures mirkļus, kas mūs ir nomākuši, mēs apsolām kopīgi liecināt par Dieva žēlsirdīgo žēlastību, kas kļuva redzama krustā sistajā un augšāmcēlušajā Jēzū Kristū. Apzinoties, ka veids, kā izturamies viens pret otru, veido mūsu liecību par evaņģēliju, mēs sevi atdodam tālākai pieaugšanai komūnijā, kas sakņota Kristībā, cenšoties pārvarēt atlikušos šķēršļus, kuri kavē mūs sasniegt pilnīgu vienotību. Kristus vēlas, lai mēs būtu vienoti, lai pasaule ticētu (sal. Jņ 17:21).

Daudzi mūsu kopienu locekļi ilgojas pieņemt Euharistiju pie viena galda, paužot konkrētu pilnīgas vienotības izpausmi. Mēs piedzīvojam to cilvēku sāpes, kuri dalās ar savu dzīvi, bet nedrīkst dalīties ar Dieva pestījošo klātbūtni pie Euharistijas galda. Mēs apzināmies mūsu kopīgo pastorālo atbildību reaģēt uz mūsu cilvēku garīgajām slāpēm un izsalkumu būt vienotiem Kristū. Mēs ilgojamies, lai šī brūce Kristus miesā tiktu dziedināta. Tas ir mūsu ekumenisko centienu mērķis, ko vēlamies sasniegt arī ar teoloģiskā dialoga atjaunošanu.

Mēs lūdzam Dievu, lai katoļi un luterāņi varētu kopīgi liecināt par Jēzus Kristus evaņģēliju, aicinot cilvēci sadzirdēt un uzņemt Labo Vēsti par Dieva pestījošo darbu. Mēs lūdzam Dievam iedvesmu, iedrošinājumu un spēku, lai varētu kopīgi kalpot, aizstāvot cilvēku cieņu un tiesības, it īpaši nabadzīgo vidū, strādājot taisnības labā un noraidot jebkādas vardarbības izpausmes. Dievs mūs aicina būt tuviem visiem tiem, kuri ilgojas pēc cieņas, taisnības, miera un samierināšanās. Īpaši šodien mēs iestājamies par vardarbības un ekstrēmisma izbeigšanu, kas ietekmē tik daudzas valstis un kopienas un neskaitāmas māsas un brāļus Kristū. Mēs mudinām luterāņus un katoļus kopīgi strādāt, lai uzņemtu svešiniekus, palīdzētu tiem, kuri kara un vajāšanu dēļ ir spiesti doties bēgļu gaitās, aizsargātu bēgļu un patvēruma meklētāju tiesības.

Vairāk nekā jebkad iepriekš mēs apzināmies, ka mūsu kopīgajai kalpošanai šajā pasaulē ir jāaptver visas Dieva radības, kuras cieš no ekspluatācijas un negausīgas kāres sekām. Mēs atzīstam nākamo paaudžu tiesības priecāties par Dieva pasauli visā tās varenībā un skaistumā. Mēs lūdzamies par izmaiņām cilvēku prātos un sirdīs, kas ved pretī mīlošām un atbildīgām rūpēm par radību.

 

Vienoti Kristū

Mēs izsakām savu pateicību mūsu brāļiem un māsām, kuri pārstāv dažādas pasaules kristiešu kopienas un sadraudzības un šodien šeit ir klātesoši, un pievienojas mūsu lūgšanai. Tā kā apņemamies virzīties no konflikta uz komūniju, mēs to darām kā viena Kristus miesa, ar kuru esam vienoti caur Kristību. Mēs aicinām mūsu ekumeniskos draugus atgādināt mums mūsu apņemšanos un mūs iedrošināt. Mēs aicinām viņus turpināt par mums lūgties, būt ar mums kopā un atbalstīt mūs, izdzīvojot lūgšanu apņemšanās, kuras šodien izteicām.

 

Aicinot katoļus un luterāņu visā pasaulē

Mēs aicinām visas luterāņu un katoļu draudzes un kopienas būt drosmīgām un radošām, priecīgām un cerības pilnām, dodoties šajā brīnišķīgajā ceļā, kas mūs sagaida. Pagātnes konfliktu vietā mūsu sadarbība ir jāvada un mūsu solidaritāte jāpadziļina Dieva vienotības dāvanai. Kļūstot tuvāki savā ticībā Kristum, lūdzoties kopā, klausoties viens otrā, piedzīvojot Kristus mīlestību mūsu attiecībās, mēs, katoļi un luterāņi, atveramies Trīsvienīgā Dieva spēkam. Sakņojoties Kristū un liecinot par Viņu, mēs atjaunojam mūsu apņemšanos būt par uzticīgiem Dieva bezgalīgās mīlestības vēstnešiem visai cilvēcei.

Pāvests Francisks

Bīskaps Munibs Junans

 

Foto: L’Osservatore Romano/AP

Ieteikt šo rakstu: draugiem.lv facebook twitter

Autori

Admin Admin Agris Pilsums
Aleksandrs Bite Anda Baraškina
Anda Done Anda Mežiņa
Andrejs Priedītis Anita Uzulniece
Anitra Vanaga Annija Senakola
Arta Ciša Arta Lāce
Artis Eglītis Baiba Vanaga
Dace Salmane Daiga Upeniece
Dainis Pandars Diāna Siliņa
Edgars Gertners Edīte Alpe
Einārs Alpe Elijs Godiņš
Elīna Lāce Georgs Indulēns
Gints Graudiņš Guna Anna Sniedziņa
Guntars Prānis Guntis Kalme
Ilmārs Rubenis Ilze Barkus
llze Rupenheite Ilze Gailīte
Imants Miezis Ināra Makārova
Indulis Paičs Inese Knipše
Inese Segliņa Inese Šteinerte
Inga Reča Ingeborga Ansone
Ingrīda Ārmane Ingrīda Briede
Ingrīda Lisenkova Ingrīda Mežecka
Ivars Jēkabsons Ivars Kupcis
Ivo Pavlovičs Jānis Gabrāns
Jānis Vanags Jolanta Biseniece
Jurģis Klotiņš Juris Cilnis
Juris Morics Juris Rubenis
Juris Uļģis Juris Zariņš
Kaspars Bērziņš Kaspars Simanovičs
Kaspars Upītis Krišjānis Bulle
Kristīne Liepa Laura Andersone
Laura Ceļmale Laura Druviete
Laura Turlaja Laura Uzule
Lelde Kupce Līga Āboltiņa
Līga Bitmane Līga Dolace
Līga Strikmane Ligita Ābolniece
Ligita Ābolniece Linards Rozentāls
Lūcija Salna Maiga Jentgena
Māra Jensone Māris Prindulis
Martins Grāls Mārtiņš Urdze
Milda Klampe Modra Bērziņa
Niko Tros Pāvils Brūvers
Ralfs Kokins Redakcija
Rita Brūvere Rita Liepiņa
Roberts Otomers Rolands Eimanis
Romāns Ganiņš Rudīte Losāne
Sandra Gintere Sanita Vanaga
Sigita Rozentāle Solvita Gernere
Tālavs Jundzis Uģis Brūklene
Vilnis Cīrulis Vita Dreijere
Vita Kalnciema Voldemārs Lauciņš
Zane Leja Zane Sapnova
Zigmārs Atvars Zigmārs Ziemanis