Pāvesta Franciska un bīskapa Muniba Junana, Pasaules luterāņu federācijas prezidenta, kopīgā deklarācija

2016 gada 11. novembrī / Autors: Ingeborga Ansone

Kategorija: Baznīcā / Latvijā / Pasaulē / Viedokļi / Ziņas Drukāt >

Lunda, 2016. gada 31. oktobris

 

Palieciet Manī, un Es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja nepaliek pie vīna koka, tā arī jūs ne, ja jūs nepaliksiet Manī. (Jņ 15:4)

 

Ar pateicīgām sirdīm

Ar šo vienoto paziņojumu mēs esam priecīgi un pateicīgi Dievam par kopīgo lūgšanu Lundas katedrālē, iesākot gadu, kas veltīts reformācijas piecsimt gadu atcerei. Piecdesmit gadu ilgais stiprinošais un auglīgais ekumeniskais dialogs starp katoļiem un luterāņiem ir palīdzējis mums pārvarēt daudzas atšķirības un padziļināt mūsu savstarpējo sapratni un uzticēšanos. Tajā pašā laikā mēs esam kļuvuši tuvāki viens otram ar kopīgu kalpošanu mūsu kaimiņiem, kas bieži vien piedzīvo ciešanas un vajāšanas. Ar dialogu un kopīgu liecību mēs vairs neesam svešinieki. Drīzāk esam sapratuši, ka tas, kas mūs vieno, ir varenāks nekā tas, kas mūs šķir.

 

No konflikta uz komūniju

Lai arī esam dziļi pateicīgi par garīgajām un teoloģiskajām dāvanām, kuras mums ir devusi reformācija, mēs arī atzīstamies grēkā un vaimanājam Kristus priekšā par to, ka luterāņi un katoļi ir ievainojuši baznīcas redzamo vienotību. Teoloģiskās atšķirības pavadīja aizspriedumi un konflikti, un reliģija tika izmantota politiskiem mērķiem. Mūsu kopīgā ticība Jēzum Kristum un mūsu Kristība no mums ik dienas prasa konversiju, ar kuru atmetam vēsturiskās nesaskaņas un konfliktus, kas kavē savstarpējo samierināšanos. Vēsturi nevar izmainīt, bet var tikt pārveidots tas, ko un kā mēs atceramies. Mēs lūdzam dziedināt mūsu ievainojumus un atmiņas, kas aizēno mūsu skatījumu vienam uz otru. Mēs uzstājīgi noraidām naidu un vardarbību pagātnē un tagadnē, īpaši to, kas izdarīta reliģijas vārdā. Šodien dzirdam Dieva pavēli nolikt malā visus konfliktus. Mēs atzīstam, ka caur žēlastību esam atbrīvoti, lai dotos pretī komūnijai, uz kuru Dievs mūs nepārtraukti aicina.

 

Mūsu apņemšanās kopīgi liecināt

Atstājot pagātnē tos vēstures mirkļus, kas mūs ir nomākuši, mēs apsolām kopīgi liecināt par Dieva žēlsirdīgo žēlastību, kas kļuva redzama krustā sistajā un augšāmcēlušajā Jēzū Kristū. Apzinoties, ka veids, kā izturamies viens pret otru, veido mūsu liecību par evaņģēliju, mēs sevi atdodam tālākai pieaugšanai komūnijā, kas sakņota Kristībā, cenšoties pārvarēt atlikušos šķēršļus, kuri kavē mūs sasniegt pilnīgu vienotību. Kristus vēlas, lai mēs būtu vienoti, lai pasaule ticētu (sal. Jņ 17:21).

Daudzi mūsu kopienu locekļi ilgojas pieņemt Euharistiju pie viena galda, paužot konkrētu pilnīgas vienotības izpausmi. Mēs piedzīvojam to cilvēku sāpes, kuri dalās ar savu dzīvi, bet nedrīkst dalīties ar Dieva pestījošo klātbūtni pie Euharistijas galda. Mēs apzināmies mūsu kopīgo pastorālo atbildību reaģēt uz mūsu cilvēku garīgajām slāpēm un izsalkumu būt vienotiem Kristū. Mēs ilgojamies, lai šī brūce Kristus miesā tiktu dziedināta. Tas ir mūsu ekumenisko centienu mērķis, ko vēlamies sasniegt arī ar teoloģiskā dialoga atjaunošanu.

Mēs lūdzam Dievu, lai katoļi un luterāņi varētu kopīgi liecināt par Jēzus Kristus evaņģēliju, aicinot cilvēci sadzirdēt un uzņemt Labo Vēsti par Dieva pestījošo darbu. Mēs lūdzam Dievam iedvesmu, iedrošinājumu un spēku, lai varētu kopīgi kalpot, aizstāvot cilvēku cieņu un tiesības, it īpaši nabadzīgo vidū, strādājot taisnības labā un noraidot jebkādas vardarbības izpausmes. Dievs mūs aicina būt tuviem visiem tiem, kuri ilgojas pēc cieņas, taisnības, miera un samierināšanās. Īpaši šodien mēs iestājamies par vardarbības un ekstrēmisma izbeigšanu, kas ietekmē tik daudzas valstis un kopienas un neskaitāmas māsas un brāļus Kristū. Mēs mudinām luterāņus un katoļus kopīgi strādāt, lai uzņemtu svešiniekus, palīdzētu tiem, kuri kara un vajāšanu dēļ ir spiesti doties bēgļu gaitās, aizsargātu bēgļu un patvēruma meklētāju tiesības.

Vairāk nekā jebkad iepriekš mēs apzināmies, ka mūsu kopīgajai kalpošanai šajā pasaulē ir jāaptver visas Dieva radības, kuras cieš no ekspluatācijas un negausīgas kāres sekām. Mēs atzīstam nākamo paaudžu tiesības priecāties par Dieva pasauli visā tās varenībā un skaistumā. Mēs lūdzamies par izmaiņām cilvēku prātos un sirdīs, kas ved pretī mīlošām un atbildīgām rūpēm par radību.

 

Vienoti Kristū

Mēs izsakām savu pateicību mūsu brāļiem un māsām, kuri pārstāv dažādas pasaules kristiešu kopienas un sadraudzības un šodien šeit ir klātesoši, un pievienojas mūsu lūgšanai. Tā kā apņemamies virzīties no konflikta uz komūniju, mēs to darām kā viena Kristus miesa, ar kuru esam vienoti caur Kristību. Mēs aicinām mūsu ekumeniskos draugus atgādināt mums mūsu apņemšanos un mūs iedrošināt. Mēs aicinām viņus turpināt par mums lūgties, būt ar mums kopā un atbalstīt mūs, izdzīvojot lūgšanu apņemšanās, kuras šodien izteicām.

 

Aicinot katoļus un luterāņu visā pasaulē

Mēs aicinām visas luterāņu un katoļu draudzes un kopienas būt drosmīgām un radošām, priecīgām un cerības pilnām, dodoties šajā brīnišķīgajā ceļā, kas mūs sagaida. Pagātnes konfliktu vietā mūsu sadarbība ir jāvada un mūsu solidaritāte jāpadziļina Dieva vienotības dāvanai. Kļūstot tuvāki savā ticībā Kristum, lūdzoties kopā, klausoties viens otrā, piedzīvojot Kristus mīlestību mūsu attiecībās, mēs, katoļi un luterāņi, atveramies Trīsvienīgā Dieva spēkam. Sakņojoties Kristū un liecinot par Viņu, mēs atjaunojam mūsu apņemšanos būt par uzticīgiem Dieva bezgalīgās mīlestības vēstnešiem visai cilvēcei.

Pāvests Francisks

Bīskaps Munibs Junans

 

Foto: L’Osservatore Romano/AP

Ieteikt šo rakstu: draugiem.lv facebook twitter

Autori

Admin Admin Agris Pilsums
Anda Baraškina Anda Done
Anda Mežiņa Andrejs Priedītis
Anita Uzulniece Anitra Vanaga
Annija Senakola Arta Ciša
Arta Lāce Artis Eglītis
Baiba Vanaga Dace Salmane
Daiga Upeniece Dainis Pandars
Diāna Siliņa Edgars Gertners
Edīte Alpe Einārs Alpe
Elijs Godiņš Elīna Lāce
Georgs Indulēns Gints Graudiņš
Guna Anna Sniedziņa Guntars Prānis
Guntis Kalme Ilmārs Rubenis
Ilze Barkus llze Rupenheite
Ilze Gailīte Imants Miezis
Ināra Makārova Indulis Paičs
Inese Knipše Inese Segliņa
Inese Šteinerte Inga Reča
Ingeborga Ansone Ingrīda Ārmane
Ingrīda Briede Ingrīda Lisenkova
Ingrīda Mežecka Ivars Jēkabsons
Ivars Kupcis Ivo Pavlovičs
Jānis Gabrāns Jānis Vanags
Jolanta Biseniece Jurģis Klotiņš
Juris Cilnis Juris Morics
Juris Rubenis Juris Uļģis
Juris Zariņš Kaspars Bērziņš
Kaspars Simanovičs Kaspars Upītis
Krišjānis Bulle Kristīne Liepa
Laura Andersone Laura Ceļmale
Laura Druviete Laura Turlaja
Laura Uzule Lelde Kupce
Līga Āboltiņa Līga Bitmane
Līga Dolace Līga Strikmane
Ligita Ābolniece Ligita Ābolniece
Linards Rozentāls Lūcija Salna
Maiga Jentgena Māra Jensone
Māris Prindulis Martins Grāls
Mārtiņš Urdze Milda Klampe
Modra Bērziņa Niko Tros
Pāvils Brūvers Ralfs Kokins
Redakcija Rita Brūvere
Rita Liepiņa Roberts Otomers
Rolands Eimanis Romāns Ganiņš
Rudīte Losāne Sandra Gintere
Sanita Vanaga Sigita Rozentāle
Solvita Gernere Tālavs Jundzis
Uģis Brūklene Vilnis Cīrulis
Vita Dreijere Vita Kalnciema
Voldemārs Lauciņš Zane Leja
Zane Sapnova Zigmārs Atvars
Zigmārs Ziemanis