Vēstījums 2016. gada Ziemsvētkos

2016 gada 25. decembrī / Autors: Ivars Kupcis

Kategorija: Baznīcā / Blogi / Latvijā / Ziņas Drukāt >

Ziemsvētki, Piedzimšanas svētki – Kristus ir dzimis! Dieva ideja iemiesojās, doma tapa par taustāmu īstenību. “Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū.” Taču vārdi mēdz būt dažādi. Tie var dziedināt un ievainot, atdzīvināt un nonāvēt. Kāds bija vārds, kas tapa miesa un mājoja mūsu vidū?

Vai jums ir gadījies aizvainot tuvu cilvēku? Nodarīt pāri? Pēc tam paši pārdzīvojam – kā atvainosimies? Kā atkal satiksimies? Kā skatīsimies acīs? Bet tad šis cilvēks nāk pretī un sirsnīgi saka: “Mans mīļais!” Cik tie ir stipri vārdi! Tie aizskalo raizes un izgaisina neveiklību. Ievainotās attiecības ir dziedinātas, acis sastopas droši un sirds runā uz sirdi.

Ziemsvētkos Dievs to saka mums. Bētlemē dzimušais Jēzus ir iemiesotais vārds “Mans mīļais!” Dievs izvēlas skatīties pāri visam, ar ko esam viņu apvainojuši, lai ielūkotos mums acīs un mēs beidzot ieraudzītu viņa Tēva sirdi. Jau vīra gados Jēzus teiks: “Kas redz mani, redz Tēvu.” Ziemsvētkos iemiesotais vārds ir mīlestības apliecinājums un žēlastības sprieduma vārds. Apvainojumam jātop piedotam un vainai dzēstai. Tiem, kas Jēzu uzņem, Dievs ļauj kļūt par viņa bērniem.

Tas nebija vienkārši paveicams. Bētlemes bērnam bija jāizaug par vīru. Iemiesotais vārds bija arī spēka vārds – viņam paklausīja vētra, viļņi. Viņa vārdi padzina dēmonus un tirgotājus no svētnīcas. Viņa balss uzmodināja mirušos. Taču visiespaidīgāk viņa spēks parādījās spējā valdīt pār paša miesu, vēlmēm un dziņām. Turēt paklausībā savas domas, vārdus un darbus. Cilvēka nespēja un bieži pat nevēlēšanās to darīt ir lielāko nelaimju avots. Jēzus bija visās lietās tāpat kārdināts kā mēs, taču bez grēka. Pat pretinieks Pilāts viņu teica “Lūk, cilvēks!” Īsts, svēts un tīrs cilvēks, kādu Dievs vēlējās redzēt katru no mums. Vadonis, kurš saka – seko man!

Ziemsvētkos Dievs ļauj mums kļūt par viņa bērniem un mantiniekiem. Par tādiem, kas dzimuši nevis no iegribas, bet kristības sakramentā. Taču garīgajā dzīvē mēs nevaram palikt zīdaiņi un mūžīgi tikai raudāt, ēst, gulēt un slapināt autiņos. Kristus bērns tapa par vīru un arī mums jāpieaug. Dieva vārdam, kas mums dāvāts Rakstos, ir jāiemiesojas un jāpieaug mūsu dzīvē – jāapsauc tajā vētras, jāpadzen dēmoni, jāatdzīvina tas, kas miris. Jātur paklausībā vārdi un darbi, vēlmes un dziņas.

Latvijai tādi cilvēki ir ļoti vajadzīgi un ar Svētā Gara palīdzību mēs varam par tādiem augt, ejot Bētlemē dzimušā Kristus pēdās. Tas nav viegli, taču Dievs to piedāvā kā aizraujošu izaicinājumu. Ir skaisti īstenot Dieva sapni un tapt par to, par ko viņš tevi radījis. Tas ir īstais prieks, ko atnes Ziemsvētki.

Sveicinot visus Piedzimšanas svētkos, novēlu būt par kūtiņu, kurā dzimst Kristus, par namu, kurā viņš aug, par mācekli, kas seko Jēzus ceļā, un par kareivi, kas ar viņu dodas labajā cīņā – vispirms pret savu samaitāto dabu, bet pēc tam pret katru netaisnību. Labo cīņu izcīna ar Dieva vārdu “Mans mīļais!” sirdī. Mīlestībā gūtās uzvaras atdzīvina, dziedē un ceļ.

Sirsnībā,
+ Jānis
Rīgas arhibīskaps

Ieteikt šo rakstu: draugiem.lv facebook twitter

Autori

Admin Admin Agris Pilsums
Anda Baraškina Anda Done
Anda Līce Anda Mežiņa
Andrejs Priedītis Anita Uzulniece
Anitra Vanaga Annija Senakola
Arta Ciša Arta Lāce
Baiba Vanaga Dace Salmane
Daiga Upeniece Dainis Pandars
Diāna Siliņa Edgars Gertners
Edīte Alpe Einārs Alpe
Elijs Godiņš Elīna Lāce
Galva Deg Gatis Līdums
Georgs Indulēns Gints Graudiņš
Guna Anna Sniedziņa Guntars Baikovs
Guntars Prānis Guntis Kalme
Ilmārs Rubenis Ilze Barkus
llze Rupenheite Ilze Gailīte
Imants Miezis Ināra Makārova
Indulis Paičs Inese Knipše
Inese Segliņa Inese Šteinerte
Inga Reča Ingeborga Ansone
Ingrīda Ārmane Ingrīda Briede
Ingrīda Lisenkova Ingrīda Mežecka
Ivars Jēkabsons Ivars Kupcis
Ivo Pavlovičs Jānis Gabrāns
Jānis Vanags Jolanta Biseniece
Jurģis Klotiņš Juris Cilnis
Juris Morics Juris Rubenis
Juris Uļģis Juris Zariņš
Kaspars Bērziņš Kaspars Simanovičs
Kaspars Upītis Kristīne Liepa
Krists Kalniņš Laura Andersone
Laura Druviete Laura Turlaja
Laura Uzule Lelde Kupce
Līga Āboltiņa Līga Bitmane
Līga Dolace Līga Strikmane
Ligita Ābolniece Ligita Ābolniece
Linards Rozentāls Lūcija Salna
Maiga Jentgena Māra Jensone
Māris Prindulis Mārtiņš Urdze
Modra Bērziņa Pāvils Brūvers
Redakcija Rita Brūvere
Rita Liepiņa Roberts Otomers
Rolands Eimanis Romāns Ganiņš
Rudīte Losāne Sandra Gintere
Sanita Vanaga Santa Cileviča
Sigita Rozentāle Tālavs Jundzis
Uģis Brūklene Viesturs Pirro
Vilnis Cīrulis Vita Dreijere
Vita Kalnciema Voldemārs Lauciņš
Zane Leja Zane Sapnova
Zigmārs Atvars Zigmārs Ziemanis